Hoppa till innehåll

Flygvapnet deltar i flygövningen Frisian Flag 2016 i Nederländerna

Flygvapnet
Utgivningsdatum 6.4.2016 10.25
Pressmeddelande

Mellan den 11 och 22 april deltar Finlands flygvapen i den multinationella flygövningen Frisian Flag 2016 i Nederländerna med en avdelning som omfattar sex Hornetjaktplan med många funktioner.

Ilmavoimien Hornet-monitoimihävittäjä

Frisian Flag är en av de viktigaste flygövningar som arrangeras i Europa. Målsättningen med övningen är att öva verksamheten i stora flygavdelningar inom ramen för realistiska luftstridsscenarier. Flygvapnet har deltagit i Frisian Flag-övningarna sedan 2001.

Under övningen stöder sig flygvapnets Hornetavdelning på basen i Leeuwarden i Nederländerna. Övningen genomförs i nederländskt, tyskt och danskt luftrum. Omkring 50 luftfartyg från Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Italien, Polen, Frankrike, Tyskland, Finland och USA deltar i övningen.

Närmare information om övningen ges av chefen för övningsavdelningen, överstelöjtnant Tomi Böhm, tfn 0299 800 (växel).