Hoppa till innehåll

Flygvapnet deltar i flygövningen Frisian Flag 2016 i Nederländerna

Flygvapnet
6.4.2016 10.25
Pressmeddelande

Mellan den 11 och 22 april deltar Finlands flygvapen i den multinationella flygövningen Frisian Flag 2016 i Nederländerna med en avdelning som omfattar sex Hornetjaktplan med många funktioner.

Ilmavoimien Hornet-monitoimihävittäjä

Frisian Flag är en av de viktigaste flygövningar som arrangeras i Europa. Målsättningen med övningen är att öva verksamheten i stora flygavdelningar inom ramen för realistiska luftstridsscenarier. Flygvapnet har deltagit i Frisian Flag-övningarna sedan 2001.

Under övningen stöder sig flygvapnets Hornetavdelning på basen i Leeuwarden i Nederländerna. Övningen genomförs i nederländskt, tyskt och danskt luftrum. Omkring 50 luftfartyg från Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Italien, Polen, Frankrike, Tyskland, Finland och USA deltar i övningen.

Närmare information om övningen ges av chefen för övningsavdelningen, överstelöjtnant Tomi Böhm, tfn 0299 800 (växel).

Etusivun artikkelit SV

Flygvapnet deltar i Luftförsvarsövning...

Publikationer av Myndighetsenheten för militär luftfart

Publikationer av Myndighetsenheten för militär luftfart Svenska översättningar av publikationerna finns på vår finska webplats under ämnesområdets rubrik. Klicka här för att komma till den...

Flygutbildningssystemet är redo för de nya HX-planen

FI Valitse pääsisällön kieli SV EN Select main content language ...

Hawk 40 år i Finland

FI Valitse pääsisällön kieli SV Hawk 40 år i Finland ...

Fungerande markverksamhet möjliggör flygningarna

FI Valitse pääsisällön kieli SV Fungerande markverksamhet möjliggör...

Internationell verksamhet

Internationell verksamhet förbättrar luftförsvarets prestationsförmåga Internationellt samarbete är en daglig beståndsdel i flygvapnets verksamhet. Målsättningen med samarbetet är att dela...

Karjalan lennosto yhteystietolaatikko SV

Kontaktuppgifter Karelens flygflottilj PB 5 70901 TOIVALA Keltuntie Tfn 0299 800 (växel)  E-post [email protected] (kundtjänst) [email protected]

KARLSTO etusivun päänosto SV

Karelens flygflottilj Karelens flygflottilj har i uppgift att övervaka luftrummet inom...

ILMASK etusivun yhteystiedot SV

Kontaktuppgifter Luftkrigsskolan PB 7 41161 TIKKAKOSKI Staben Viestitie 50 Telefon +358 299 800 (växel) Registratorskontor Luftkrigsskolan PB 7 41161 TIKKAKOSKI [email protected]änk till...

ILMASK etusivun nostot SV

Lägesövervakare och stridsledare ...

ILMASK etusivun päänosto SV

Luftkrigsskolan Luftkrigsskolan är en militär läroinrättning på högskolenivå, som...