Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Flygvapnet

På flygvapnets årsdag firar man försvarsgrenens hundraåriga historia

Flygvapnet 1.3.2018 8.24
Pressmeddelande

6 mars 2018 har det gått 100 år sedan Flygvapnet grundades. Jubileumet firas under veckorna 9 och 10 på tillställningar som ordnas på olika håll i landet.

Midnight Hawks -taitolento-osasto

Flygvapnets årsdag firas under veckorna 9 och 10 med tillställningar runt om i Finland, då man ordnar flygverksamhet med flygvapnets flygplan.

(Uppdaterat 2 mars 2018 kl. 9:00)

Man anser att flygvapnets historia började 6 mars 1918. Då under 1918 års inbördeskrig tog trupperna för den vita armen emot en donation av den svenska greven Eric von Rosen, ett Thulin Typ D-spaningsplan. Planet som positioneringsflögs från Umeå till Vasa antecknades som det första flygplan i det ny grundade flygvapnets utrustningsstyrka.
 
Flygvapnet har ända sedan sitt grundande i Finland fungerat som en skild organisation från armén och marinen, vilket gör det till en av de äldsta självständiga försvarsgrenarna inom flygvapen i världen.
Flygvapnet idag ansvarar för Finlands luftförsvar och luftoperationer samt stöder andra myndigheter och förverkligar krishanteringsuppgifter.

Flygvapnet utför övervakning av den territoriella integriteten i Finland dygnet runt. Med luftbevakningsradare och andra sensorer sammanställs en lägesbild över Finlands område och utanför och den utgör grunden för tryggandet av den territoriella integriteten. Tryggandet av den territoriella integriteten sker i huvudsak med flygvapnets huvudsakliga materiel, Boeing F/A-18 Hornet C/D -multifunktionellt jaktplan, som står i beredskap i baser runt om i landet.

Under kristid är flygvapnets viktigaste uppgift jaktförsvar . Flygvapnet skyddar samhällets vitala objekt och funktioner mot angrepp från luften. Dessutom leder flygvapnet alla försvarsgrenarnas luftförsvar. Flygvapnet möjliggör arméns, marinens och flygvapnets strider genom att avvärja lufthotet mot dem och stöder även deras strider genom markmålsverkan.

Till flygvapnets organisation hör Flygvapnets stab och Luftkrigsskolan samt Lapplands, Karelens och Satakunta flygflottiljer.

Vid flygvapnet jobbar omkring 2 000 militär- och civilpersoner. Varje år utbildar försvarsgrenen ungefär 1300 beväringar.

Flygvapnets årsdag firas under veckorna 9 och 10 med tillställningar runt om i Finland, då man ordnar flygverksamhet med flygvapnets flygplan.

 

Rovaniemi

Årsdagen festligheter inleds fredagen den 2 mars klockan 8.15 av Lapplands flygflottilj, som ordnar en kransnedsättning i Rovaniemi vid Flygvapnets minnesmärke i Somerharju garnison. Till tillställningen hör en överflygning av det multifunktionella jaktplanet Hornet.
 

Mellersta Finland

Festligheterna fortsätter på Luftkrigsskolan i Tikkakoski måndagen den 5 mars. Under tillställningen som börjar klockan 8.30 läggs en krans på Flygarnas minnesmärke under ledning av kommendören för flygvapnet, generalmajor Sampo Eskelinen. Kransnedläggningen anknyter till den överflygning som utförs av Luftkrigsskolans jaktplansskvadron 41 med Hawk-jetflygplan för träning.
 
Efter överflygningen utför Hawk-planen en landskapsflygning i Mellersta Finland på rutten Tikkakoski–Laukaa–Hankasalmi–Konnevesi–Äänekoski–Saarijärvi–Karstula–Keuruu––Kolho–Mänttä–Halli–Jämsä–Korpilahti–Muurame–Jyväskylä–Tikkakoski.
 
Efter kransnedsättningen och landskapsflygningen följer en paradmönstring och förbimarsch på fältet vid Flygvapnets underofficersskola från och med klockan 12. I överflygningen som anknyter till förbimarschen deltar Hornet- multifunktionella jaktplan, Hawk-jetflygplan för träning, Vinkaplan som används inom nybörjarutbildningen, CASA-transportplan samt Learjet- och Pilatus-sambandsplan.
 
Efter paraden hälsar Flygvapnets avdelning för avancerad flygning Midnight Hawks på Jyväskylä ovanför Jyväsjärvi i stadsdelen Lutakko, med en demonstrationsflygning ungefär klockan 12–13. Om en mer exakt tidtabell för flygningen informeras senare.
 

Vasa

Luftkrigsskolan lägger ned en krans vid Örnstatyn i Vasa tisdagen 6 mars klockan 12 till minnet av anländandet av Thulin-planet som greve von Rosen donerat.  Till tillställningen anknyter en överflygning som utförs av Luftkrigsskolans jaktplansskvadron 41 med Hawk-jetflygplan för träning. På vägen till Örnstatyn flyger Hawk-planen över det före detta området för Kauhava Luftkrigsskola samt över Seinäjoki centrum.
 

Helsingfors

Flygvapnets avdelning för avancerad flygning Midnight Hawks hälsar på huvudstadsregionen med en flygning med fyra Hawk-jetflygplan för träning tisdagen 6 mars. Flygningen sker ovanför Helsingfors, Vanda och Esbo och innehåller förbiflygningar vid Helsingfors-Vanda flygplats klockan 13.40 och vid Brunnsparken klockan 13.50.

 

Thulin Typ D -lentokone

Thulin Typ D -spaningsplan, det första flygplan i flygvapnets utrustningsstyrka.