Hoppa till innehåll

Lapplands flygflottilj

Lapplands flygflottilj är den ena av flygvapnets två jaktflygflottiljer. Flottiljens huvuduppgift är att övervaka och bevaka Finlands och dess närområdens luftrum dygnet runt.

Flygverksamheten äger rum huvudsakligen under tjänstetid och då kan man se jaktplan i skyn ovanför Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten.

Lapplands flygflottilj utbildar beväringar, personal och reservister i samarbete med andra truppförband. Den motiverande utbildningen producerar kunnig och yrkesskicklig personal för flottiljens uppgifter under fredstid och undantagsförhållanden. Vid behov bistår flygflottiljen andra myndigheter genom handräckning.

Till Lapplands flygflottiljs ansvarsområde hör landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland. Tillsammans bildar dessa nästan hälften av Finlands luftrum.

 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Karjalan lennoston sotilasvala- ja vakuutustilaisuus</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Karjalan lennoston sotilasvala- ja vakuutustilaisuus järjestetään...

ILMAV-valat-1-2022-etusivunosto-KARLSTO.jpg

Bild

Saapumiserän 1/22 sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet Ilmavoimissa järjestetään viikoilla 4 ja 5.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Ilmasotakoulun sotilasvala- ja vakuutustilaisuus</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Ilmasotakoulun saapumiserän 1/2022 sotilasvala- ja...

SATLSTO-varusmiehet-marssivat-564x328-202201.jpg

Bild

Saapumiserän 1/22 varusmiesten sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet Ilmavoimissa järjestetään viikoilla 4 ja 5.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Satakunnan lennosto valatilaisuus</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Saapumiserän 1/2022 alokkaiden sotilasvala ja...

Satakunnan lennosto - Yhteystiedot SV

Kontaktuppgifter Satakunta flygflottilj PB 1000 33961 Birkala Varuskunnantie 274 33960 Birkala Tfn 0299 800 (växel) E-post kir[email protected] (kundtjänst) [email protected] ...

Satlsto - Tietoa meistä SV

Satakunta flygflottilj i Birkala använder flygmateriel från hela flygvapnet. Flottiljen stöder flygvapnets strid genom understödjande flygverksamhet, forskning och utveckling samt tryggar...

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">F19-muistotilaisuus Rovaniemellä</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Ruotsalaisten vapaaehtoisten muodostama lentorykmentti...

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Ilmavoimien 104. vuosipäivä</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Lue lisää: &lt;a...