Hoppa till innehåll

Riksparaden på försvarets fanfest hålls i Jyväskylä den 4 juni

Luftkrigsskolan
Utgivningsdatum 12.5.2023 12.25
Pressmeddelande
Kuvakollaasissa Puolustusvoimien kalustoa, lentokoneita, panssarivaunu, laiva. Taustalla metsää, taivasta, maata ja merta.

Riksparaden på försvarets fanfest hålls i Jyväskylä söndagen den 4.6.2023. På programmet står förutom paradmönstring och förbimarsch bl.a. en flyguppvisning med Midnight Hawks, en MILjazz-konsert samt ett verksamhetsfält med materielutställning. Det är fritt inträde till evenemangen

Temat för paraden är Starka tillsammans – i luften, på marken och på havet. I paraden deltar trupper från Armén, Marinen och Flygvapnet, Försvarshögskolan, Gränsbevakningsväsendet samt veteran- och försvarsorganisationerna. I paraden deltar totalt ca 1200 personer, över 40 fordon och 16 luftfartyg. Alla Flygvapnets truppförband deltar i paraden.

Paraden tas emot av kommendören för Flygvapnet, generalmajor Juha-Pekka Keränen. Fältandakten hålls av Flygvapnets fältprost Janne Huikko och paradtrupperna kommenderas av stabschefen för Flygvapnet, brigadgeneral Timo Herranen.

Paradmönstringen hålls klockan 12 på Harju stadion. Trupperna börjar ställa upp sig vid Harju stadion fr.o.m. klockan 11.35. Förbimarschen börjar klockan 13.15 på Yliopistonkatu och fortsätter i riktning mot söder. Förbimarschen tas emot framför Harjun portaat.

Under förbimarschens överflygningar kan man se Flygvapnets Hornetjaktplan, Hawk-jetskolflygplan, Pilatus-sambandsplan samt Arméns helikoptrar. Möjligen är även flygplan från partnerländer, som deltar i Arctic Challenge Exercise -övningen som pågår samtidigt, med i överflygningarna. Närmare detaljer om flygverksamheten meddelas senare. Överflygningarna orsakar buller i Jyväskyläregionen.

På Lutakonaukio har Försvarsmakten och övriga myndigheter ett gemensamt verksamhetsfält, där man kan bekanta sig närmare med den materiel som ses under förbimarschen. Dessutom hålls Värnpliktsmusikkårens konsert på området och ovanför konsertområdet uppträder konstflygningsavdelningen Midnight Hawks.

Dagen kulminerar i en konsert inom ramen för Försvarsmaktens sommarturné MILjazz i Lounaispuisto, där Flygvapnets Bigband med Sami Saari som solist samt Värnpliktsmusikkårens Showband uppträder. För paradarrangemangen svarar Luftkrigsskolan och för musiken Flottans musikkår i samarbete med Flygvapnets musikkår.


Paraddagens program

8.00      Högtidlig flagghissning på Lutakonaukio
9.00      Kransnedläggning på Vanha hautausmaa
10.00    Gudstjänst i Taulumäen kirkko
10–16   Verksamhetsfält med materielutställning på Lutakonaukio
(Dessutom uppträder Midnight Hawks och Värnpliktsmusikkåren på verksamhetsfältet)
12.00    Paradmönstring vid Harju stadion.
13.15    Förbimarsch på Yliopistonkatu
18–21   MILjazz-konsert i Lounaispuisto.
 

´