08.12.2020–13.12.2020

Hästö-Busö, Hangö

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen och spränger på området EF R43, R78AB och R79, Hästö-Busö 8. - 13.12.2020 dagligen klockan 08:00 - 18:00. Övningen förorsakar buller.

Farligt område är hela Hästö-Busös skjutområde.

Det skjutande truppförbandet är Sjökrigsskolan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 331 751..

youtube

instagram