Flygvapnet

Flygvapnet övervakar och tryggar Finlands luftrum dygnet runt.