24.11.2020–24.11.2020

Raasi, Pöytis

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten spränger på Raasi sprängområde 24.11.2020 mellan 09:00 - 15:00.

Farligt område är Raasi sprängområde.

Det sprängande truppförbandet är Björneborgs brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 441 466.

youtube

instagram