19.10.2020–23.10.2020

Vattajanniemi, Lochteå

Skjutningsmeddelande

Patria skjuter med infanterivapen på Lochteå Vattajanniemi 19.10.2020 – 23.10.2020 dagligen mellan klo 09:00-17:00

Det farliga området sträcker sig till 12 kilometers avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Lahdenkroopi - väst och högra gräns Kalsonnokka – nordväst.

Den ansvarande organisationen är Patria.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 442 191. Rätt att använda skjutområdet grundar sig på tillstånd av Forststyrelsen. .

youtube

instagram