Hoppa till innehåll

Hornet-monitoimihävittäjä lentotukikohdassa

Den militära luftfartsmyndigheten i Finland

Myndighetsenheten för militär luftfart är en militär luftfartsmyndighet organiserad i flygstaben. Myndighetsenheten har självständig beslutanderätt vid ärenden som gäller militär luftfart och som enligt luftfartslagen hör till dess behörighet.

Myndighetsenheten övervakar den militära luftfartens säkerhet på ett sätt som tar i beaktande den militära luftfartens särdrag. Myndighetsenheten främjar tillämpningen av goda praxis inom militär luftfart samt internationell harmonisering av den militära luftfartens normer. Utvecklingen av den militära luftfartens säkerhet och goda praxis kan på förhand påverkas genom att ställa krav och övervaka. Samtidigt säkerställs verksamhetens  kontinuerlig förbättring.

Myndighetsenheten för militär luftfart har även till uppgift att utreda militära luftfartsolyckor.

´