Hoppa till innehåll

Satakunta flygflottilj

Satakunta flygflottilj i Birkala använder flygmateriel från hela flygvapnet. Flottiljen stöder flygvapnets strid genom understödjande flygverksamhet, forskning och utveckling samt tryggar luftoperationerna inom södra Finlands område genom att svara för flygbasernas beredskap.

Satakunta flygflottilj stöder på ett mångsidigt sätt försvarsmakten, krishanteringsoperationer, statsledningen och andra myndigheter genom stöd- och transportflygningar.

En del av flottiljens verksamhet innebär att utveckla luftkrigstaktiken och stridstaktiken och det sker i nära samarbete med universiteten, högskolorna och den teknologiska industrin. Genom testflygningar säkerställs utvecklandet av flygvapnets och arméns flygmateriel och ibruktagandet av nya system.

De militära objektens säkerhet inom området Birkaland hör också till flottijens dagliga uppgifter.

Flottiljen ger beväringar och reservister en omfattande utbildning och stöder den frivilliga försvarsutbildningen.

Satakunta flygflottiljs organisation

Till Satakunta flygflottilj hör tre truppenheter: Flygstödsdivisionen, Luftstridscentralen och Flygteknikdivisionen. Till organisationen hör även staben, underhållscentralen, signalteknikcentralen samt skyddsenheten.

Kommendör för Satakunta flygflottilj är överste Markus Leivo.

Fungerande markverksamhet möjliggör flygningarna

Satakunta flygflottilj
Nyhet 24.2.2021 14.51
´