Hoppa till innehåll
06.02.2023–09.02.2023

Mjölö, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med kustartillerivapen och infanterivapen i Mjölö 6. - 9.2.2023 dagligen mellan kl. 06:00 - 24:00.

Det farliga området sträcker sig till 20 km avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Mjölö - Estlotan och högra gräns är Mjölö - Gråsälsbodan.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 101.

´