Hoppa till innehåll
16.04.2024–25.04.2024

Stora Enskär, Finska Viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med artillerivapen på Stora Enskär 16 - 25.4.2024 dagligen klockan 9:30 - 20:00.

Det farliga området sträcker sig i en sektor, vars högra gräns är Stora Enskär - Kallbådan och väntra gräns är 45 km på linjen Gustaf Adolfs Grund - Västerbådan sydväst om Stora Enskär. Skjutningen förorsakar buller.

Det skjutande truppförbandet är Försvarsmaktens logistikverk.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 574 400.

´