Hoppa till innehåll

ACE 21 genomförs med specialarrangemang 7.–18. juni 2021

Flygvapnet
Utgivningsdatum 17.5.2021 16.18
Pressmeddelande

Antalet deltagare i den multinationella flygövningen Arctic Challenge Excercise 21, som arrangeras av flygvapnen i Sverige, Finland och Norge, har minskats till följd av coronaviruspandemin.

Under övningen kommer man att flyga två övningspass per dag. Flygövningens övningsområden omfattar de norra delarna av Finland, Sverige och Norge och är Europas största flygövningsluftrum. I flygövningen deltar sammanlagt mer än 70 flygplan. Förutom multifunktionella jaktplan deltar bl.a. transportflygplan och lufttankningsplan. Norges F-35-multirollsjaktplan deltar för första gången i övningen.

Förutom värdländerna deltar flygavdelningar från Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Danmark och USA samt NATO med ett E-3A AWACS stridledningsplan.

Flygverksamheten pågår under båda veckorna mellan klockan 10 och 18 finsk tid (mellan klockan 9 och 17 norsk och svensk tid). Finska flygvapnet deltar i övningen med tolv F/A-18 Hornet -multirollsjaktplan från Lapplands flygflottilj, två Hawk-jetskolflygplan samt ett C-295M-transportplan. I Finland används en bas, Lapplands flygflottilj i Rovaniemi. Tio Eurofighter från Tysklands flygvapen och två KC-135 Stratotanker- lufttankningsplan från USA:s flygvapen opererar därifrån. Andra baser som används under övningen är Bodö och Örland i Norge och Luleå i Sverige.
 
Förutom att antalet deltagare har minskats, sörjer man för coronasäkerheten bl.a. genom karantäner och coronatester samt genom att dela in den deltagande personalen i grupper. Till följd av begränsningar och ändringar orsakade av coronaviruspandemin, preciseras detaljer senare, närmare övningens början.

ACE-övningen, som sedan 2013 arrangerats vartannat år, är en del av NORDEFCO-samarbetet mellan Finland, Norge och Sverige. Flygvapnen i de tre länderna flyger nästan varje vecka gemensamma flygvarv, Cross Border Training (CBT), med tyngdpunkten på luftstridsutbildning där deltagarna opererar från sina hembaser i ländernas norra delar. Detta koncept för kostnadseffektiva samövningar kan tillämpas också på stora flygövningar som ACE. I år deltar Danmark för första gången i planeringen av ACE.

Målet med övningen är att tryggt och effektivt öva de deltagande trupperna för gemensam strid i multinationella flygoperationer (COMAO). I övningen utvecklas luftstridsmetoder och taktik mellan de olika jaktplanstyperna. Med hjälp av Cross Border Training-konceptet övas interoperabilitet och arrangemangen för värdlandsstöd.

Övningen leds av Norge och kommendören för övningen är brigadgeneral Hans Ole Sandnes från norska flygvapnet. Som biträdande kommendörer för övningen fungerar överste Claes Isoz från svenska flygvapnet och från finska flygvapnet kommendören för Lapplands flygflottilj överste Tuukka Karjalainen, som också fungerar som den nationella övningsledaren i Finland.

Beväringarna vid Lapplands flygflottilj i Rovaniemi deltar i övningen i sina normala dagliga uppgifter. Inga reservister deltar i övningen.

Närmare information om övningen ges av den nationella övningsledaren i Finland, kommendören för Lapplands flygflottilj överste Tuukka Karjalainen tel. +358 299 800 (växel).
 

       

´