Hoppa till innehåll

Flygtrupper och baser under flygstridsövningen Arctic Challenge Exercise 17

Flygvapnet
Utgivningsdatum 5.4.2017 13.54
Pressmeddelande

De finska, norska och svenska flygvapnen arrangerar den multinationella flygstridsövningen Arctic Challenge Exercise 2017 från 22 maj till 2 juni. I övningen deltar över 100 luftfartyg och flera tusen personer från 11 länder. Övningstrupperna placeras huvudsakligen vid baserna i Bodø i Norge, Luleå i Sverige och Rovaniemi. Från varje bas opererar tiotals luftfartyg.

Finska F/A-18 jaktplan med en fransk Mirage 2000

Franska Mirage 2000 och finska F/A-18 Hornet jaktplan placeras i Rovaniemi i Arctic Challenge Exercise 17.

Arctic Challenge Exercise 2017 (ACE 17) är den tredje arktiska flygstridsövningen som de finska, norska och svenska flygvapnen ordnar tillsammans. Övningen som ordnats vartannat år sedan 2013 leds i år av det finska flygvapnet, som planerar och leder verkställandet av övningen i de norra delarna av länderna.

ACE-övningarna ingår i NORDEFCO-samarbetet mellan Finland, Norge och Sverige. Flygvapnen i de tre länderna flyger nästan varje vecka gemensamma flygvarv, Cross Border Training (CBT), med tyngdpunkten på luftstridsutbildning där deltagarna opererar från sina hembaser i ländernas norra delar. Denna kostnadseffektiva modell för samövningar kan även tillämpas på omfattande flygövningar.

Scenariot för ACE 17-övningen är att öva multinationella truppers deltagande i flygoperationer i samband med internationella krishanteringsuppgifter. Målet med övningen är att ge deltagarna möjlighet att öva hur man planerar och verkställer omfattande luftoperationer under realistiska förhållanden där olika, för den moderna luftkrigföringen typiska typer av luftfartyg och trupper medverkar.

Övningens chef, överste Petteri Seppälä från Luftoperationscentralen vid Flygvapnets stab berättar att ACE 17 är en unik flygövning i hela världen. Övningen har planerats, beretts och genomförs i samarbete mellan flygvapnen i tre olika stater.

– Den multinationella karaktären av ACE 17, mycket varierande flygmateriel och de många luftfartygen gör övningen intressant, men också krävande att planera och genomföra. Övningen är också ett utmärkt bevis på de finska, norska och svenska flygvapnens förmåga för mångsidigt samarbete av hög kvalitet.

I ACE 17 deltar trupper från försvarsmakterna i Finland, Norge, Sverige, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Schweiz och USA. I övningen medverkar även luftfartyg från företaget Cobham plc från Storbritannien som tillhandahåller stödtjänster under flygövningar.

I övningen deltar multirole jaktplan, transport- och sambandsflygplan, lufttankningsplan, utbildningsplan för elektronisk krigsföring, spanings- och stridsledningsplan, transport- och räddningshelikoptrar samt marktrupper och luftvärnsenheter. Som en ny luftfartygstyp vid ACE-övningarna medverkar amerikanska B-52H-bombplan i övningen. De deltar i ett flygvarv i slutet av övningen men landar inte på de nordiska övningsbaserna.

Flygtrupperna som deltar i övningen placeras vid baserna i Bodø i Norge, Luleå i Sverige och Rovaniemi enligt följande schema. Dessutom opererar en del av luftfartygen i övningen från sina hembaser utanför övningsområdet. Ändringar i flygplanstyperna och -styrkorna under övningen kan förekomma.

Arctic Challenge Exercise 17 logo

Flygtrupper under ACE 17 (uppdaterat 27.4.2017)

Bodø, Norge:

Operatör

Luftfartyg

Roll

Antal

Norska flygvapnet

F-16 Fighting Falcon

multirole jaktplan

8

DA-20 Jet Falcon

utbildning i elektronisk krigsföring

2

C-130 Hercules

transportplan

1

Storbritanniens flygvapen

Tornado GR4

jaktplan-bombplan

7

Cobham plc (Storbritannien)

DA-20 Jet Falcon

utbildning i elektronisk krigsföring

1

Belgiska flygvapnet

F-16 Fighting Falcon

multirole jaktplan

5

Svenska flygvapnet

JAS 39 Gripen

multirole jaktplan

8

Nederländska flygvapnet

KDC-10

multirole tankningsplan

1

 

Luleå, Sverige:

Operatör

Luftfartyg

Roll

Antal

Svenska flygvapnet

JAS 39 Gripen

multirole jaktplan

18

C-130TP Hercules

transport- och tankningsplan

1

ASC 890 Argus

spanings- och stridsledningsplan

1

Schweiziska flygvapnet

F/A-18 Hornet

multirole jaktplan

8

Förenta staternas flygvapen i Europa (USAFE)

KC-135 Stratotanker

lufttankningsplan

1–2

 

Rovaniemi:

Operatör

Luftfartyg

Roll

Antal

Flygvapnet (Finland)

F/A-18 Hornet

multirole jaktplan

12

CASA C-295M

transportplan

1

Pilatus PC-12

sambandsflygplan

1

Förenta staternas flygvapen i Europa (USAFE)

F-15 Eagle

multirole jaktplan

12

Franska flygvapnet

Mirage 2000

multirole jaktplan

6

Rafale

multirole jaktplan

3

Tyska flygvapnet

MRTT-310

multirole tankningsplan

1

Kanadensiska flygvapnet

C-130T Hercules

transport- och tankningsplan

1

Armén (Finland)

NH90

transport- och räddningshelikopter

3

 

Deltagare som är verksamma utanför Finland, Norge och Sverige:

Operatör

Luftfartyg

Roll

Antal

Förenta staternas flygvapen

B-52H Stratofortress

bombplan

1–3

Storbritanniens flygvapen

A330 Voyager

multirole tankningsplan

1

Nederländska flygvapnet

KDC-10 multirole tankningsplan 1