Hoppa till innehåll

Flygövning Baana 22 ordnas i Joutsa

Luftkrigsskolan
Utgivningsdatum 15.9.2022 14.42
Pressmeddelande
Hornet-multirolljaktplan, skogen i bakgrund
Kuva: Puolustusvoimat

Luftkrigsskolan arrangerar Baana 22-övningen i Joutsa 25.–30.9.2022. Riksväg 4 stängs vid Joutsa vägbas under övningen.

Baana är Flygvapnets årligen återkommande vägbasövning. Flygvapnets truppförband ansvarar för ordnandet av övningen i tur och ordning och år 2022 är det Luftkrigsskolans tur. Flygvapnet övar regelbundet användningen av andra än hembasen så att flygmaterielen vid behov snabbt kan spridas ut runt om Finland. Verksamheten vid vägbaserna utgör en del av utbildningen för alla Flygvapnets piloter.

Flygverksamheten i övningen Baana 22 sker från måndag 26.9. till torsdag 29.9.2022 dagligen mellan kl. 10 och 23.30. Målet med flygövningarna är att öva starter och landningar från och till vägbasen i både dag- och nattförhållanden i enlighet med flygutbildningsprogrammen samt genomföra beredskapspiloternas träningsflygningar. Flygvapnet deltar i övningen med alla sina flygplanstyper, men ändå främst med F/A-18 Hornet-multirolljaktplan och Hawk-jetskolplan. Hornet-jaktplan opererar från Karelens flygflottiljs bas i Rissala.

I övningen deltar ca 200 personer varav ca 70 är reservister. Ett viktigt mål är att öva samarbetet mellan stampersonalen och reservisterna. Flygteknisk personal och reservister övas i att fungera i vägbasen samt i att upprätta basen och i stöd- och räddningsverksamhet. Trupperna som har ansvaret för ledningssystemen organiserar de signaltekniska, flygtrafiktjänst- och elkraftsystemen som behövs för en tillfällig bas. Militärpoliserna ansvarar för övningsområdets säkerhet. Vägbasen i Joutsa har rustats upp innan övningen och träd har gallrats på randområden.

Försvarsmakten har fattat beslut om användningen av området under övningen vilket betyder att man inte kan röra sig på området utan tillstånd från Försvarsmakten. Det är förbjudet att flyga drönare i övningsområdet från måndag den 26 september 2022 kl. 06.00 till torsdag den 29 september 2022 kl. 23.30.

Riksväg 4 stängs i Joutsa på avsnittet Korpilahdentie anslutning - Pertunmaantie anslutning söndagen den 25 september 2022 kl. 20. Vägen öppnas för trafik fredagen den 30 september 2022 kl. 6. Under denna tid dirigeras trafiken till en omväg. NTM-centralen har informerat närmare om omvägsarrangemangen. Under nedstängningen rekommenderas det att man använder huvudväg 24 på den västra sidan av Päijänne som rutt mellan Jyväskylä och Lahtis om möjligt. Joutsa kommun informerar invånarna om hur övningen påverkar det dagliga livet. 

Mera information: övningens ledare, överste Vesa Mäntylä, tel. 0299 800 (växel).

´