Hoppa till innehåll

Ny kommendör för Karelens flygflottilj

Karelens flygflottilj
Utgivningsdatum 14.2.2018 15.04 | Publicerad på svenska 14.2.2018 kl. 15.08
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat överste Timo Herranen till kommendör för Karelens flygflottilj från och med den 1 mars 2018. Flygflottiljens nuvarande kommendör, överste Markus Päiviö övergår till specialuppgifter vid Flygstaben.

Överste Timo Herranen tjänstgör för närvarande som Flygvapnets planeringschef på planeringsavdelningen vid Flygstaben. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som divisionskommendör vid Luftkrigsskolan och Flygkrigsskolan, kommendörens för flygvapnet representant vid Huvudstaben och biträdande avdelningschef vid Flygstaben. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2007 och han befordrades till överste år 2016. Han har också avlagt magisterexamen (Master of Strategic Studies) vid Förenta staternas flygvapenuniversitet åren 2010 ̶ 2011.

Överste Markus Päiviö har tjänstgjort som kommendör för Karelens flygflottilj sedan är 2017. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som Flygvapnets beredskapschef och som ledningssystemchef vid Flygstaben samt chef för 3:e Huvudledningscentret vid Satakunda flygflottilj. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2003 och han befordrades till överste år 2015. Han har också avlagt magistersstudier (Master of Advanced Studies (MAS) in International and European Security) vid Geneves universitet i Schweiz 2014 ̶ 2015.

Överste Timo Herranen

Överste Timo Herranen

´