Hoppa till innehåll

Luftoperationsövningen Ruska 17 och flygövningen Baana 17 i oktober

Flygvapnet
Utgivningsdatum 22.9.2017 10.48
Pressmeddelande

Flygvapnets luftoperationsövning Ruska 17 hålls under perioden 9-13 oktober. Över 60 luftfartyg och omkring 5100 personer deltar i övningen. Förutom försvarsmaktens egna trupper deltar även personal och luftfartyg från Sveriges flygvapen i övningen, både som en del av de trupper som övar luftförsvar och i rollen som motståndare. Veckan innan Ruska 17 drar igång, den 2-6 oktober, genomförs flygövningen Baana 17 vid landsvägsbasen i Vieremä, en bas som används under båda övningarna.

Hornet-monitoimihävittäjä laskussa

Räknat till antalet trupper som utbildas under övningen är luftoperationsövningen Ruska flygvapnets största krigsövning år 2017. Målsättningen med de årliga Ruska-övningarna är att utbilda försvarsmaktens personal, beväringar och reservister för att de ska kunna fungera i uppgifter inom Finlands luftförsvar, och alla dess delområden, under undantagsförhållanden.

Försvarsmakten deltar i övningen Ruska 17 med personal, beväringar och reservister, totalt omkring 5100 personer. Flygvapnet deltar i övningens flygverksamhet med över 30 Hornetjaktplan med många funktioner, 14 Hawk-jetskolflygplan samt transport- och sambandsplan. Armén deltar med NH90-helikoptrar.

Sveriges flygvapen deltar med åtta Gripenjaktplan med många funktioner samt ett Argus radarspanings- och ledningsflygplan. De svenska flygplanen deltar i övningen både som en del av de trupper som övar luftförsvar och i rollen som motståndare.

Flygvapnen i Finland och Sverige började delta i varandras luftoperationsövningar 2016. Då deltog ländernas flygvapen i övningarna Ruska 16 respektive Flygvapenövning (FVÖ) 16 i rollen som motståndare till värdlandets trupper som övade luftförsvar. I år deltar trupper från Sveriges flygvapen för första gången i övningen Ruska som en del av försvarsmaktens trupper som övar luftförsvar.

Flygvapnets Hornetjaktplan med många funktioner deltog i september i motsvarande roll i svenska försvarsmaktens övning Aurora 17.

Flygverksamheten under övningen Ruska kommer att äga rum vid flygvapnets baser i Rissala, Birkala, Tikkakoski och Rovaniemi, vid de tillfälliga flygbaser som kommer att öppnas vid flygplatserna Oulunsalo, Halli och Karleby-Jakobstad samt landsvägsbasen i Vieremä, som kommer att öppnas redan veckan innan för övningen Baana 17. Övningstrupperna från Sveriges flygvapen använder sig av flygbasen Kallax i Sverige.

 

Ruska 17 -ilmaoperaatioharjoituksen lentotoiminta-alueet ja tukikohdat

Flygverksamhetsområde och baser i Ruska 17.

Övningen Ruska 17 pågår dygnet runt och flygningar görs dagligen mellan klockan 8 och 23. Flygverksamheten kommer att pågå i ett område som avgränsas av Birkala, Kuopio, Lieksa, Kuusamo, Rovaniemi, Sodankylä, Oulunsalo, Vasa och Kallax i Sverige. Flygningar görs också i luftrummet över Bottniska viken samt i Finlands och Sveriges gemensamma Cross Border-övningsområden väster om Rovaniemi. I närheten av övningsbaserna kommer trupper, i vars utbildning ingår stridsövningar, att röra sig till fots och med fordon. De luftvärnsenheter som deltar i övningen opererar från övningsområdet i Lochteå.

 

Övningen Baana 17 i Vieremä den 2-6 oktober

I samband med övningen Ruska 17 arrangerar Karelens flygflottilj som en separat övning den 2-6 oktober flygövningen Baana 17. För övningen kommer Vieremä landsvägsbas som finns på stamväg 88 att tas i bruk. Landsvägsbasen kommer att användas också under övningen Ruska 17, ända fram till den 13 oktober

Målsättningen för Baana 17 är att erbjuda piloterna möjlighet att i enlighet med flygutbildningsprogrammet genomföra utbildnings- och övningsflygningar till tillfälliga militärflygbaser under olika förhållanden. Mellan två och fyra Hornetjaktplan med många funktioner och Gripenjaktplan från svenska flygvapnet deltar i övningen. Övningens flygningar görs från baserna i Vieremä och Rissala, den 4-5 oktober mellan klockan 9 och 23 och den 6 oktober mellan klockan 9 och 16.30.

Övningarna Ruska och Baana ger upphov till avvikande trafikarrangemang i synnerhet i områdena kring basen i Vieremä och Karelens flygflottiljs bas i Rissala.

 

Uppdaterad 6 Oktober 2017.

´