Hoppa till innehåll

Luftförsvarslära till lands och i luften

Luftkrigsskolan är flygvapnets försvarsgrensskola och en militär läroinrättning på högskolenivå. Vi utbildar personal, reservister och beväringar för uppgifter inom flygvapnet och luftförsvaret.

Den omfattande utbildningsuppgiften, som täcker nästan alla delområden inom flygvapnets verksamhet, genomför vi i nya utrymmen som lämpar sig utmärkt för våra uppgifter. Till verksamhetsprinciperna för personalen som svarar för utbildningen och för organisationen hör fortsatt utveckling, med vilken vi svarar på utmaningarna i verksamhetsmiljön som är i ständig förändring. Vi deltar starkt i ibruktagandet av nya verksamhetssätt och teknologier, och vi har ett nära samarbete med områdets forskarsamhälle och läroinrättningar.

Av vår dagliga verksamhet är flygningarna den synligaste delen utåt. Vår flygutbildning genomförs med Hawk-jetskolflygplan och Vinka-skolflygplan. I vår specialutbildning ingår förutom flygutbildning även utbildning inom luftvärn, flygteknik, signalteknik, luftbevakning, stridsledning, basverksamhet och skydd samt militärförarutbildning. Största delen av dessa delområden inom utbildning ges också som specialiseringsalternativ inom beväringsutbildningen.

Flygvapnets musikkår, som hör till Luftkrigsskolan, är en modern, innovativ och anpassningsbar försvarsgrensmusikkår. Dess musik följer tidsbilden i förändring och lever i det omgivande samhället. Med sin produktion och verksamhet svarar musikkåren mot vår dynamiska försvarsgrens behov och upprätthåller för sin del flygvapnets ärorika traditioner.

 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Karjalan lennoston sotilasvala- ja vakuutustilaisuus</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Karjalan lennoston sotilasvala- ja vakuutustilaisuus järjestetään...

ILMAV-valat-1-2022-etusivunosto-KARLSTO.jpg

Bild

Saapumiserän 1/22 sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet Ilmavoimissa järjestetään viikoilla 4 ja 5.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Ilmasotakoulun sotilasvala- ja vakuutustilaisuus</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Ilmasotakoulun saapumiserän 1/2022 sotilasvala- ja...

SATLSTO-varusmiehet-marssivat-564x328-202201.jpg

Bild

Saapumiserän 1/22 varusmiesten sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet Ilmavoimissa järjestetään viikoilla 4 ja 5.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Satakunnan lennosto valatilaisuus</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Saapumiserän 1/2022 alokkaiden sotilasvala ja...

Satakunnan lennosto - Yhteystiedot SV

Kontaktuppgifter Satakunta flygflottilj PB 1000 33961 Birkala Varuskunnantie 274 33960 Birkala Tfn 0299 800 (växel) E-post [email protected] (kundtjänst) [email protected] ...

Satlsto - Tietoa meistä SV

Satakunta flygflottilj i Birkala använder flygmateriel från hela flygvapnet. Flottiljen stöder flygvapnets strid genom understödjande flygverksamhet, forskning och utveckling samt tryggar...

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">F19-muistotilaisuus Rovaniemellä</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Ruotsalaisten vapaaehtoisten muodostama lentorykmentti...

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Name language-id="fi_FI">Ilmavoimien 104. vuosipäivä</Name></root>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Lue lisää: &lt;a...