Hoppa till innehåll

Flygvapnet deltar i Sveriges Flygvapenövning 19

Flygvapnet
Utgivningsdatum 21.2.2019 14.02
Pressmeddelande

Flygvapnet deltar med 8-12 multifunktionella Hornet-jaktplan i den svenska övningen Flygvapenövning 19 (FVÖ19) som ordnas den 22–27 mars.

Hornet och Gripen

Flygvapenövning är en flygövning som anordnas regelbundet av det svenska flygvapnet. Syftet är att öva luftstridskrafternas förmåga till nationellt försvar av Sverige. Under övningen pågår flygverksamheten dygnet runt med flygövningsområde främst i norra Sverige. En del av flygverksamheten sker även i finskt luftrum över Tornedalen och västra Lappland.

Finlands flygvapen deltar i FVÖ19 såväl som en del av den så kallade blå styrkan som övar luftförsvarsuppgifter som i den röda styrkan som agerar motståndarsida. I övningen deltar sammanlagt 8-12 Hornet-jaktplan och cirka 180 personer från flygvapnet samt tre NH90 transporthelikoptrar och cirka 30 personer från finska armén. Sammanlagt cirka 2 500 personer deltar i FVÖ19.

Under övningen deltar 4-6 av Hornet-jaktplanen i den blå sidans verksamhet från Kallax och andra flygbaser i norra Sverige. Arméns NH90 transporthelikoptrar baserar också i Kallax. De 4-6 Hornet-jaktplanen som deltar i den röda sidans verksamhet baserar under övningen i Rovaniemi. Lapplands flygflottiljs bas i Rovaniemi används även av svenska flygvapnets åtta Gripen C/D jaktplan och 2-3 Saab SFO-opererade Learjet-flygplan specialiserade på elektronisk krigföring.

FVÖ19 övningsområde

Beväringarna vid Lapplands flygflottilj i Rovaniemi deltar i övningen i sina normala dagliga uppgifter inom flygteknik, bränsledistribution och militärpolis. Därutöver ska cirka 20 beväringar, som tjänstgör som hjälpmekaniker, delta i övningen med den finska övningstruppen i Kallax.

Flygvapnen i Finland och Sverige har som en del av det finsk-svenska försvarssamarbetet FISE sedan 2016 deltagit i varandras flygövningar som fokuserar på nationellt försvar. I maj 2018 deltog flygvapnet med åtta Hornet-jaktplan i FVÖ18, som ordnades över Östersjön samt de mellersta och sydvästra delarna av Sverige. Under FVÖ18 deltog finska flygvapnet likadant både i den blå sidans och i den röda sidans verksamhet tillsammans med det svenska flygvapnet. I oktober 2017 deltog svenska Gripen-jaktplan i Finlands luftförsvarsövning Ruska 17 i motsvarande roll.

Samtidigt med FVÖ19 ordnas övningen Northern Wind 2019 i norra Sverige. Northern Wind 2019 är den svenska arméns huvudövning, i vilken cirka 10 000 personer från Sverige, Finland, Norge, USA och Storbritannien deltar. Finska arméns övningstrupp uppgår till över 1 500 personer och cirka 500 fordon.

 

´