Hoppa till innehåll

Kommendören för flygvapnet undertecknar ett samförståndsavtal om samarbete kring rymdlägesbilder

Flygvapnet
4.11.2019 12.22
Pressmeddelande

Flygvapnets kommendör generalmajor Pasi Jokinen och Rear Admiral Marcus A. Hitchcock från Förenta staternas rymdstab (USSPACECOM) ska underteckna ett samförståndsavtal mellan Finland och Förenta staterna om samarbete kring rymdlägesbilder den 4 november 2019.

Underteckning av samförståndsavtalet om samarbete kring rymdlägesbilder den 4 november 2019.

Som en del av utvecklingen av den nationella rymdlägesbildförmågan har försvarsministeriet auktoriserad Försvarsmakten att underteckna samförståndsavtalet. Inom Försvarsmakten är Flygvapnet ansvarig för att producera rymdlägesbild.

Avsikten är att utifrån samförståndsavtalet utbyta offentlig rymdlägesinformation mellan Finland och Förenta staterna bl.a. för att kunna skydda sig mot rymdskrot och minska olika kollisionsrisker.

Förenta staterna är globalt sett en central aktör när det gäller rymdlägesbilden (SSA, Space Situational Awareness) och har motsvarande avtal med bl.a. flera europeiska länder.

I Finland samarbetar flygvapnet med civilförvaltningens rymdaktörer – såsom Meteorologiska institutet och Lantmäteriverkets Geodatacentral – för att skapa och utveckla den nationella förmågan i fråga om rymdlägesbilden. Rymdlägesbilden kompletterar Försvarsmaktens gemensamma lägesbild och utifrån den fås information om bl.a. rymdföremålens placering och rörelser. Genom att observera rymdföremål kan man t.ex. förutse att rymdskrot kommer in i atmosfären.

Finland deltar redan i såväl Europeiska unionens som Europeiska rymdorganisationens kommittéer och samarbete i fråga om rymdlägesbilden.

Tilläggsuppgifter: överste Aki Puustinen, Flygvapnets planeringschef, tfn 0299 800 (växel) och Kai Knape, säkerhetsdirektör, försvarsministeriet, tfn 0295 140 230.

Etusivun artikkelit SV

Flygvapnet deltar i Luftförsvarsövning...

Publikationer av Myndighetsenheten för militär luftfart

Publikationer av Myndighetsenheten för militär luftfart Svenska översättningar av publikationerna finns på vår finska webplats under ämnesområdets rubrik. Klicka här för att komma till den...

Flygutbildningssystemet är redo för de nya HX-planen

FI Valitse pääsisällön kieli SV EN Select main content language ...

Hawk 40 år i Finland

FI Valitse pääsisällön kieli SV Hawk 40 år i Finland ...

Fungerande markverksamhet möjliggör flygningarna

FI Valitse pääsisällön kieli SV Fungerande markverksamhet möjliggör...

Internationell verksamhet

Internationell verksamhet förbättrar luftförsvarets prestationsförmåga Internationellt samarbete är en daglig beståndsdel i flygvapnets verksamhet. Målsättningen med samarbetet är att dela...

Karjalan lennosto yhteystietolaatikko SV

Kontaktuppgifter Karelens flygflottilj PB 5 70901 TOIVALA Keltuntie Tfn 0299 800 (växel)  E-post [email protected] (kundtjänst) [email protected]

KARLSTO etusivun päänosto SV

Karelens flygflottilj Karelens flygflottilj har i uppgift att övervaka luftrummet inom...

ILMASK etusivun yhteystiedot SV

Kontaktuppgifter Luftkrigsskolan PB 7 41161 TIKKAKOSKI Staben Viestitie 50 Telefon +358 299 800 (växel) Registratorskontor Luftkrigsskolan PB 7 41161 TIKKAKOSKI [email protected]änk till...

ILMASK etusivun nostot SV

Lägesövervakare och stridsledare ...

ILMASK etusivun päänosto SV

Luftkrigsskolan Luftkrigsskolan är en militär läroinrättning på högskolenivå, som...