Hoppa till innehåll

Över 60 flygplan och 4 800 soldater deltar i Ruska 20

Flygvapnet
Utgivningsdatum 17.9.2020 9.30
Pressmeddelande
F/A-18 Hornet.
F/A-18 Hornet i Rovaniemi flygbas. Foto: Flygvapnet / Minna Pyykönen.

Flygvapnets luftoperationsövning Ruska 20 ordnas under perioden den 28 september ‒ 6 oktober 2020. Över 60 flygplan och omkring 4 800 personer deltar i försvarsgrenens huvudkrigsövning runt om Finland. Också det svenska flygvapnet deltar i Ruska 20.

Ruska 20 är flygvapnets största övning under år 2020. Målet med de årliga Ruska-övningarna är att utveckla flygvapnets beredskap samt att utbilda försvarspersonalen, beväringar och reservister. Övningen syns och hörs i stora delar av landet, från Rovaniemi till Jyväskylä och från Kajana till Vasa.

I övningen deltar totalt 4 800 personer, varav omkring 2 500 är reservister. Trupperna delar sig i två parter, den ena övar luftförsvarsuppgifter och den andra agerar motståndarsida. Scenariot utvecklas i realtid och därför kan flygverksamheten pågå dygnet runt.

‒ Ruska 20 uppvisar Flygvapnets höga beredskap att trygga Finlands territoriella integritet och samhällets vitala funktioner 24/7 i alla situationer. I övningen fungerar försvarspersonalen, beväringarna och reservisterna i sina uppgifter under undantagsförhållanden enligt Flygvapnets rörliga stridssätt, berättar övningens ledare, Flygvapnets operationschef överste Juha-Pekka Keränen.

‒ Under övningen beaktas de riksomfattande, regionala och lokala COVID-19 begränsningar. Flygvapnet följer kontinuerligt upp epidemiläget, och vid behovet är vi beredda att förändra övningens arrangemangen med kort varsel. Övningar som Ruska är viktiga för att upprätthålla kunskaper och beredskap under alla förhållanden. Truppernas hälsa och säkerhet är vår första prioritet, och vi ska genomföra övningen enligt situationen, Keränen påpekar.

I övningen deltar över 60 flygplan, varav de flesta är F/A-18 Hornet jaktplan. Ruska 20 är också en del av det finsk-svenska försvarssamarbetet. Det svenska flygvapnet deltar med multifunktionella JAS 39C/D Gripen jaktplan samt ett Argus radarspanings- och ledningsflygplan. De svenska flygavdelningarna använder huvudsakligen basen i Rovaniemi samt basen i Luleå i Sverige.

Baserna i Rovaniemi, Jyväskylä, Uleåborg, Kajana och Halli används under hela övningen. Trupper som deltar i övningen fungerar i närheten av baserna, och rörelserätten begränsas på övningsområden. Flygverksamheten är mest intensiv den 2.‒6. oktober då även flygplatserna i Kuopio, Seinäjoki, Karleby-Jakobstad, Vasa, Pudasjärvi och Kuusamo används. 

I samband med luftoperationerna i Ruska 20 kommer man att flyga på låg höjd samt göra överljudsflygningar med Hornet-jaktplan över fastlandet på minst 10 kilometers höjd. I samband med flygverksamheten används facklor och remsor som hör till flygplanens egenskyddssystem. Facklor kan ses på himlen som klara ljusfenomen och remsor som ekon på väderradar. Övningens flygverksamhet börjar den 28 september klockan 12 och tar slut den 6 oktober klockan 18.

Följa övningen #Ruska20 i Flygvapnets sociala medier:

Reservist - delta i övningen bara om du är frisk!

Som en följd av COVID-19-pandemin har Försvarsmakten i år gjort ändringar i stampersonalens, beväringarnas och reservisternas utbildnings- och övningsarrangemang. Ändringarna gör det möjligt att uppnå målen för truppernas utbildning och upprätthålla beredskapen.

Under övningen Ruska 20 iakttas de rekommendationer som statsrådet och THL (Institutet för hälsa och välfärd) har gett om hand- och hosthygien samt skyddsavstånd. I verkställandet av övningen beaktas dessutom alla de riksomfattande, regionala och lokala begränsningar som Försvarsmakten utfärdat med anledning av coronavirusepidemin. Flygvapnet följer kontinuerligt upp epidemiläget, och vid behovet ska övningens arrangemangen förändras med kort varsel.

Instruktioner för reservister som har fått order att delta i Ruska 20:

 • Kom inte till övningen om du är sjuk!
 • Beakta THL:s rekommendation om munskydd om du kommer till övningen med allmänna färdmedel.
 • Försvarsmakten har reserverat munskydd för de reservister som deltar i övningen. Du kan också ta dina egna munskydd med dig. 
 • Försvarsmakten rekommenderar att reservister installerar Koronavilkku-applikationen på sina egna telefoner.
 • Ta kontakt med din regionalbyrå, om
  • du känner dig sjuk före övningen.
  • du hör till COVID-19 riskgrupper.
  • din familjemedlem som bor i samma hushåll har symptom av akut luftvägsinfektion, och har ingen negativa COVID-19 PCR-testresultat.
  • du har rest utomlands till länder med gränstrafikrestriktioner 14 dagar före övningen. 
´