Hoppa till innehåll

Över 50 flygplan och 4 500 soldater deltar i Ruska 19

Flygvapnet
Utgivningsdatum 18.9.2019 14.15
Pressmeddelande

Flygvapnets luftoperationsövning Ruska 19 arrangeras under perioden 1‒10 oktober. Över 50 luftfartyg och omkring 4 500 personer deltar i övningen runt om Finland. Också det svenska flygvapnet deltar i Ruska 19.

F/A-18 Hornet

Ruska 19 är flygvapnets största övning under år 2019. Målet med de årliga Ruska-övningarna är att utveckla flygvapnets beredskap och att utbilda försvarspersonalens, beväringarnas och reservisternas kompetens i olika uppgifter inom Finlands luftförsvar i undantagsförhållanden. Ruska 19 leds av överste Juha-Pekka Keränen.

I övningen deltar totalt 4 500 personer, inkluderande omkring 2 000 reservister. Alla flygvapnets truppförband samt arméns trupper från Pansarbrigaden och Uttis jägarregemente är involverad i övningen. Omkring 26‒28 multifunktionella Hornet-jaktplan, 14 Hawk-jetskolplan, transport- och sambandsflygplan samt arméns NH90 helikopter deltar i övningen.

Ruska 19 är en del av det finsk-svenska försvarssamarbetet. Det svenska flygvapnet deltar med åtta multifunktionella JAS 39 Gripen C/D jaktplan samt ett Argus radarspanings- och ledningsflygplan. De svenska flygplanen deltar i Ruska 19 såväl som en del av den styrkan som övar luftförsvarsuppgifter som i den styrkan som agerar motståndarsida.

Flygvapnen i Finland och Sverige har som en del av det finsk-svenska försvarssamarbetet sedan 2016 deltagit i varandras luftoperationsövningar som fokuserar på nationellt försvar. I mars 2019 deltog finska Hornet-jaktplan i Flygvapenövning 19 i Sverige.

Flygverksamheten under övningen Ruska 19 kommer att pågå huvudsakligen från flygvapnets baser vid Tammerfors, Kuopio, Rovaniemi och Jyväskylä flygplatser. I enlighet med det finska flygvapnets doktrin, tillfälliga baser kommer att grundas vid flygplatserna i Halli, Joensuu, Kajana, Uleåborg, Björneborg och Vasa. De svenska flygplanen använder huvudsakligen Kuopio flygbas i Finland och Luleå flygbas i Sverige.

Övningens flygverksamhet kommer att pågå i ett område som avgränsas av Rovaniemi, Kuusamo, Kajana, Kuopio, Jyväskylä, Tammerfors, Vasa och Luleå i Sverige. Trupper som deltar i stridsövningar rör sig till fots och med fordon i närheten av flygbaserna. De luftvärnsenheter som deltar i övningen opererar från övningsområdet i Lochteå och i Kuopio flygbas.

Under Ruska 19 kommer man att flyga på låg höjd och göra överljudsflygningar, som kan höras på marken som ljudbangar. I samband med flygverksamheten används facklor och remsor som hör till flygplanens egenskyddssystem. Facklor kan ses på himlen som klara ljusfenomen och remsor som ekon på väderradar.

Ruska-flygverksamheten börjar den 1 oktober klockan 12 och kommer till slut den 8 oktober klockan 18. Övningens mest intensiv period är 4‒8 oktober, när flygningar görs dagligen mellan klockan 8 och 22.

F/A-18 Hornet flygofficer

 

Ruska 19 infografik

 

´