Hoppa till innehåll

Årets största militära flygövning Ruska 16 i oktober

Flygvapnet
19.9.2016 14.00 | Publicerad på svenska 22.9.2016 kl. 15.46
Pressmeddelande

Flygvapnets militära flygövning Ruska 2016 arrangeras under perioden 10 - 14.10. Över 50 flygplan och ca 2600 personer deltar i övningen där också Sveriges flygvapen deltar. Flygplanen från svenska flygvapnet ingår tillsammans med flygvapnets Hornetjaktplan i en avdelning som stöder de finländska truppernas övningar genom att agera motståndare.

Flygövningen Ruska är flygvapnets största krigsövning år 2016. Övningens målsättning är ge trupper som fungerar i olika uppgifter inom Finlands luftförsvar möjlighet att öva tillsammans inom ramen för en omfattande luftoperation.

Hornet-monitoimihävittäjiä odottamassa lentoonlähtöä.

I övningen Ruska deltar anställda vid försvarsmakten, beväringar och reservister, totalt omkring 2600 personer. Flygvapnet deltar i övningen med ca 30 Hornetjaktplan med många funktioner, 15 Hawk-jetskolplan samt transport- och sambandsflygplan. Från armén deltar helikoptrar av typ NH90.

Dessutom deltar sex Gripenjaktplan samt transport- och stridsledningsplan från Sveriges flygvapen i övningen Ruska. Den svenska övningsavdelningens uppgift är att tillsammans med Hornetjaktplan från flygvapnet delta i den målflygverksamhet som agerar motståndare till de finska övningstrupperna.

Ruska 2016 är den första stora flygövningen med tyngdpunkt på nationellt försvar i Finland där också trupper från Sveriges flygvapen deltar. Flygvapnet deltog i början av september i svenska flygvapnets Flygvapenövning 16 (FVÖ) och hade då motsvarande roll.

Flyg- och övningsverksamheten under övningen Ruska kommer att ske från baserna i Tikkakoski och Rovaniemi samt från de tillfälliga baser som kommer att upprättas vid Oulunsalo, Kajana, Kuusamo och Karleby-Jakobstads flygplatser. Förutom dessa övningsbaser kommer transportflygplanen också att använda sig av flygplatsen i Kalajoki.

Ruska 2016 -harjoituksen lentotoiminta-alueet ja tukikohdat

Dessutom kommer den målflygavdelning som bildas av flygvapnets Hornetjaktplan och de svenska Gripenplanen att använda svenska flygvapnets bas i Kallax, i närheten av Luleå.

De luftvärnsenheter som deltar i övningen kommer att fungera vid övningsområdet i Lochteå. I närheten av övningsbaserna kommer trupper, i vars utbildning ingår stridsövningar, att röra sig till fots och med fordon.

Under övningens flygdagar görs flygningar dygnet runt. Flygverksamheten kommer att försiggå i ett område som avgränsas av Jyväskylä, Kuopio, Kajana, Kuusamo, Rovaniemi, Vasa och Seinäjoki. Dessutom kommer flygverksamhet att äga rum i luftrummet över Bottniska viken samt i det finsk-svenska Cross Border-övningsområdet väster om Rovaniemi.

I samband med övningen används facklor som hör till flygfarkosternas egenskyddsystem och som kan ses på himlen som klara ljusfenomen. Dessutom kommer man under övningen att flyga på låg höjd och göra överljudsflygningar, som på marken han höras som kraftiga smällar.

Etusivun artikkelit SV

Flygvapnet deltar i Luftförsvarsövning...

Publikationer av Myndighetsenheten för militär luftfart

Publikationer av Myndighetsenheten för militär luftfart Svenska översättningar av publikationerna finns på vår finska webplats under ämnesområdets rubrik. Klicka här för att komma till den...

Flygutbildningssystemet är redo för de nya HX-planen

FI Valitse pääsisällön kieli SV EN Select main content language ...

Hawk 40 år i Finland

FI Valitse pääsisällön kieli SV Hawk 40 år i Finland ...

Fungerande markverksamhet möjliggör flygningarna

FI Valitse pääsisällön kieli SV Fungerande markverksamhet möjliggör...

Internationell verksamhet

Internationell verksamhet förbättrar luftförsvarets prestationsförmåga Internationellt samarbete är en daglig beståndsdel i flygvapnets verksamhet. Målsättningen med samarbetet är att dela...

Karjalan lennosto yhteystietolaatikko SV

Kontaktuppgifter Karelens flygflottilj PB 5 70901 TOIVALA Keltuntie Tfn 0299 800 (växel)  E-post [email protected] (kundtjänst) [email protected]

KARLSTO etusivun päänosto SV

Karelens flygflottilj Karelens flygflottilj har i uppgift att övervaka luftrummet inom...

ILMASK etusivun yhteystiedot SV

Kontaktuppgifter Luftkrigsskolan PB 7 41161 TIKKAKOSKI Staben Viestitie 50 Telefon +358 299 800 (växel) Registratorskontor Luftkrigsskolan PB 7 41161 TIKKAKOSKI [email protected]änk till...

ILMASK etusivun nostot SV

Lägesövervakare och stridsledare ...

ILMASK etusivun päänosto SV

Luftkrigsskolan Luftkrigsskolan är en militär läroinrättning på högskolenivå, som...