30.11.2020–04.12.2020

Hätilä, Tavastehus

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen och artillerivapen på Hätilä skjutområde 30.11.–04.12.2020 dagligen mellan klockan 07:00 och klockan 24:00.

Det farliga området är hela Hätilä skjutområde.

Det skjutande truppförbandet är Pansarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 442 420 eller 0299 442 211.

youtube

instagram