Hoppa till innehåll

Karelens flygflottilj

Karelens flygflottilj har i uppgift att övervaka luftrummet inom sitt ansvarsområde, förhindra obehörigt utnyttjande av luftrummet, utbilda beväringar, reservister och personal samt utveckla flygflottiljens beredskap och prestationsförmåga.

Karelens flygflottilj är flygvapnets beredskapsförband med kontinuerlig operativ ledningsberedskap. Huvudbasen för Karelens flygflottilj finns i Rissala, som ligger 20 km från Kuopio. Flygflottiljen har enheter inom hela området i östra och södra Finland, som samtidigt utgör flottiljens ansvarsområde.

Välfungerande samarbete hundratals experter emellan

Vid flygflottiljen tjänstgör ca 750 yrkeskunniga personer, av vilka 500 är avlönade anställda och ca 250 värnpliktiga som fullgör sin beväringstjänst. Flygflottiljens huvudmateriel utgörs av Hornet jaktplan F/A-18 och radarstationer som är belägna runt om i Finland.

´