Hoppa till innehåll

Lapplands flygflottilj

Lapplands flygflottilj är den ena av flygvapnets två jaktflygflottiljer. Flottiljens huvuduppgift är att övervaka och bevaka Finlands och dess närområdens luftrum dygnet runt.

Flygverksamheten äger rum huvudsakligen under tjänstetid och då kan man se jaktplan i skyn ovanför Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten.

Lapplands flygflottilj utbildar beväringar, personal och reservister i samarbete med andra truppförband. Den motiverande utbildningen producerar kunnig och yrkesskicklig personal för flottiljens uppgifter under fredstid och undantagsförhållanden. Vid behov bistår flygflottiljen andra myndigheter genom handräckning.

Till Lapplands flygflottiljs ansvarsområde hör landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland. Tillsammans bildar dessa nästan hälften av Finlands luftrum.

 

´