Hoppa till innehåll

I övningen Ruska 22 deltar 50 flygplan och 3 700 soldater

Flygvapnet
Utgivningsdatum 20.9.2022 10.20
Pressmeddelande
F/A-18 Hornet
F/A-18 Hornet. Foto: Försvarsmakten.

Flygvapnets luftoperationsövning Ruska 22 ordnas under perioden 3.‒8. oktober 2022. I övningen deltar totalt 50 flygplan och omkring 3 700 personer runt om Finland.

Ruska 22 är Flygvapnets huvudkrigsövning under år 2022. Alla Flygvapnets truppförband deltar i övningen, som syns och hörs i stora delar av landet. I år utbildas speciellt reservister i Lapplands flygflottilj och Luftkrigsskolan, så övningens huvudbaser är Rovaniemi och Tikkakoski i Jyväskylä.

I övningen Ruska 22 deltar totalt cirka 3 700 personer, varav cirka 2 400 är reservister. Flygplanen som deltar i övningen, delar sig i två parter; den ena övar luftförsvarsuppgifter och den andra agerar motståndarsida. Flygplanen stöder sig enligt Flygvapnets rörliga stridssätt på flera olika flygplatser runt om Finland.

‒ Ruska 22 är en viktig övning speciellt för att utbilda Flygvapnets reservister. Trupper bestående av reservister är en hörnsten av vårt spridda och rörliga stridssätt. Övningar som Ruska upprätthåller och utvecklar vår beredskap att genomföra krävande luftoperationer och utnyttja det omfattande nätet av baser, berättar övningens ledare, Flygvapnets operationschef överste Henrik Elo

Flygverksamhet dygnet runt 5.‒8. oktober

I övningen deltar totalt cirka 50 flygplan, varav de flesta är F/A-18 Hornet-jaktplan. Förutom Hornet-jaktplan deltar Hawk-jetskolplan, Flygvapnets transport- och sambandsplan, arméns NH90-transporthelikopter samt svenska flygvapnets JAS 39 Gripen-jaktplan i övningen. Baserad i Rovaniemi, den svenska flygavdelningen deltar i övningen som en del av det finska luftförsvar och övar verksamheten i en finska flygbas.

Huvudbaser för trupperna som övar luftförsvarsuppgifter är Rovaniemi och Tikkakoski. Under övningens gång stöder den försvarande sidans jaktplan sig även på Uleåborg, Pudasjärvi, Vasa och Karleby-Jakobstad flygplatser samt Kallax flygbas i Luleå, Sverige. Ytterligare använder transport- och sambandsplanen flygplatsen i Kemi. Trupperna som agerar motståndarsida opererar i sin tur från Karelens flygflottiljs bas i Rissala. 

I samband med luftoperationerna i Ruska 22 kommer man att flyga på låg höjd samt göra överljudsflygningar över fastlandet på minst 10 kilometers höjd. I närheten av baserna följer man bullerminskande förfaranden när det är möjligt. I samband med flygverksamheten används facklor och remsor som hör till flygplanens egenskyddssystem. Facklor kan ses på himlen som klara ljusfenomen och remsor som ekon på väderradar.

Övningens flygverksamhet inleds 3.10. klockan 12 och avslutas 8.10. före klockan 15. Måndag och tisdag 3.‒4. oktober slutar flygningarna klockan 22 på kvällen. Från onsdag den 5. oktober framåt pågår flygningarna dagligen dygnet runt. 

´