Hoppa till innehåll

Riksparaden på försvarets fanfest påverkar trafiken i Jyväskylä 3.–4.6.

Luftkrigsskolan
Utgivningsdatum 24.5.2023 14.41
Pressmeddelande
Panssarivaunu etenee kadulla, jonka varrella on katsojia
Kuva: Ilmavoimat

Riksparaden på försvarets fanfest den 4 juni 2024 påverkar trafiken, parkeringsmöjligheterna och kollektivtrafiken i centrala Jyväskylä, Mäki-Matti och Harju.

Förberedelserna inför paraden inleds i Jyväskylä lördagen den 3. juni. Största delen av paradtrupperna, fordonen och materielen anländer till Jyväskylä den 3 juni under förmiddagen och eftermiddagen. Trupperna lämnar Jyväskylä söndagen 4 juni efter att evenemanget är slut.

För att kunna trygga arrangemangen samt allmänhetens och paradtruppernas säkerhet kommer flera gator i området att stängas av för fordonstrafik och parkeringsförbud kommer att gälla i centrum, Mäki-Matti och Harju. Boende ombeds vänligen att ta hänsyn till stängningstiderna.
Avstängda gator är helt avstängda från fordonstrafik. För fotgängare varierar restriktionerna beroende på gata. Militärpolis och polis kommer att spärra av och dirigera trafiken i området.

Förbimarschen stänger gatorna

Pitkäkatu kommer att vara stängd för fordonstrafik lördagen den 3 juni mellan 15.00 till 16.00 och mellan 17.30 och 18.30 mellan Oikokatu och Tanhuantie. 

Det blir korta trafikavbrott på cirka 5–10 minuter på Ahdinkatu och Oikokatu när paradavdelningar förflyttar sig från Hippos till Pitkäkatu.

Puistokatu kommer att vara stängd för fordonstrafik mellan Tellervonkatu och Tourukatu söndagen den 4 juni kl. 9.00 till 9.30 under kransnedläggningen på gamla kyrkogården. Detta kommer inte att gälla för fotgängare.

Det blir korta trafikavbrott på Keskikatu och Viitaniementie på gång- och cykelbanorna söndagen den 4 juni från klockan 12.00. till 12.30. Dessutom blir det korta trafikavbrott söndagen den 4 juni från klockan 12.00. till 12.30. när paradavdelningarna förflyttar sig från Hipos till Harjukatu och Kansakoulukatu via Harju och Viitaniemi. De fordon som deltar i paraden kommer att förflytta sig från Hippos till Harjukatu via Keskikatu-Viitaniementie-Sepänkatu. De avdelningar som marscherar till fots kommer att förflytta sig från Hippos via Ahdinkatu–Oikokatu–Pitkäkatu–Ihantolantie–Tapionkatu–Kansakoulukatu.

Harjukatu kommer att vara stängd för fordonstrafik söndagen den 4 juni från klockan 11.30 till 14.00.

Yliopistonkatu och Kansakoulukatu kommer att vara stängd för fordonstrafik söndagen den 4 juni från klockan 12.30 till 14.00. Förbimarschen på Yliopistonkatu börjar klockan 13.15. Förbimarschen tas emot framför Harjutrappan. Under paraden kommer det inte att vara möjligt att korsa Yliopistonkatu. Parkeringsplatsen Piippuhylly, som ligger mellan Harjutrappan och Harjukatu, kommer att vara stängd.

Fotgängare hänvisas till trottoarerna på Harjukatu och Kansakoulukatu söndagen den 4 juni. Fordonstrafik till bostadshus över Kansakoulukatu kommer att möjliggöras längs Sammonkatu.
Gångstigarna på Harjusidan av Yliopistonkatu stängs vid Harjutrappan från klockan 9.00 3 juni till 21.00 den 4 juni.

Gångvägarnas på centrumsida av Yliopistonkatu är stängda från klockan 9.00 den 3 juni till klockan 12.30 den 4 juni. Söndagen den 4 juni från 12.30 till 14.00 kommer gångvägarna att vara öppna, liksom cykelbanan. Körfältet stängs av igen mellan klockan 14 och 21.00. Allmänheten hänvisas till förbifarter.

Paradtrupperna lämnar Yliopistonkatu via Voionmaankatu mot Hippos. Det kommer att bli ett trafikstopp på Voionmaankatu från klockan 13.00 till 14.00.

Trafikarrangemang i Lutakko-området

Monteringen av verksamhetsfält på Lutakonaukio börjar den 3 juni klockan 9.00 och Lutakonaukio kommer att vara begränsad för fordonstrafik. Verksamhetsfältet kommer att monteras och nermonteras via Uno Savola gatan. Verksamhetsfältet demonteras den 4 juni efter klockan 16. Under montering och nermontering kan det bli korta trafikavbrott på Uno Savola gata.

Lutakonaukios taxistation kommer att flytta till Piippukatu vändpunkt under hela evenemanget.

Begränsningar gällande parkering

Jyväskylä stad begränsar parkeringen i området. Parkeringsbegränsningar träder i kraft regionvis den 2 juni. För att undvika trängsel rekommenderas allmänheten att medan paraden pågår röra sig antingen till fots eller att använda kollektivtrafiken.

Mellan Kirkkopuisto och stadsförvaltningskvarteret finns en byggarbetsplats. På grund av detta är delar av Vapaudenkatu, Gummeruksenkatu och Kilpisenkatu nära stadshuset och stadsteatern stängda för trafik.

För de som kommer med bil är det viktigt att ta hänsyn till det regionala parkeringsförbudet i Jyväskyläs centrum och i många bostadsområden. På parkeringsförbudet får man endast parkera på parkeringsplatser markerade med blåbaserad P-skylt. Det är också värt att komma ihåg terrängparkeringsförbudet för park-, grön- och skogsområden samt ödemarker när man letar efter parkeringsplats.

Förändringar i kollektivtrafiken

Stängningen av gatorna under paraden kommer att påverka lokala busslinjer. Ändringarna kommer att meddelas på Jyväskyläregionens webbplats för kollektivtrafik närmare evenemanget.

Ytterligare information:
- planerare Hannu Haapamäki, Luftkrigsskolan, tfn 0299 800 (växel), hannu.haapamaki(at)mil.fi
- ingenjör Ilkka Toppila, Jyväskylä stad, tfn 050 439 2965, ilkka.toppila(at)jyvaskyla.fi

 

´