Hoppa till innehåll

Luftoperationsövningen Ruska 21 den 4.‒9. oktober 2021

Ruska 21 är flygvapnets viktigaste övning under år 2021. Målet med övningen är att upprätthålla och utveckla luftförsvarets beredskap i Finland.

Alla Flygvapnets truppförband deltar i övningen, som syns och hörs i stora delar av landet. I år ligger övningens tyngdpunkt på att utbilda reservister, försvarspersonal och beväringar i Karelens och Satakunta flygflottiljer.

I övningen Ruska 21 deltar 50 flygplan och cirka 3 300 personer, varav 1 500 är reservister. Flygplanen som deltar i övningen, delar sig i två parter, den ena övar luftförsvarsuppgifter och den andra agerar motståndarsida. Flygplanen stöder sig enligt Flygvapnets rörliga stridssätt på flera olika flygplatser runt om Finland.

Huvudbaser för trupperna som övar luftförsvarsuppgifter är Rissala och Birkala. Under övningens gång stöder den försvarande sidans F/A-18 Hornet-jaktplan sig även på Nyslott, Varkaus, Karleby-Jakobstad, Seinäjoki och Kajana flygplatser samt Vieremä vägbas. Ytterligare använder transport- och sambandsplanen flygplatsen i Björneborg. Trupperna som agerar motståndarsida opererar i sin tur från baserna i Rovaniemi och Uleåborg samt Luleå i Sverige. 

Flygverksamheten av övningen Ruska 21 inleds 4.10. klockan 12 och avslutas 9.10. före klockan 15. Måndag och tisdag den 4.‒5. oktober slutar flygningarna klockan 22 på kvällen. Från onsdag till lördag den 6.‒9. oktober pågår flygningarna dagligen dygnet runt.


 

I övningen Ruska 21 deltar 50 flygplan och 3 300 soldater

21.9.2021 11.00
F/A-18 Hornet

Flygvapnets luftoperationsövning Ruska 21 ordnas under perioden 4.‒9. oktober 2021. I försvarsgrenens huvudkrigsövning deltar 50 flygplan och omkring 3 300 personer runt om Finland. Också det svenska flygvapnet deltar i övningen.


´